Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Lovely Thingz. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lovely Thingz. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Lovely Thingz met constante zorg en aandacht samengesteld. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.lovelythingz.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten en eventuele prijswijzigingen. U kunt op basis van dergelijke fouten en/of wijzigingen geen overeenkomst claimen met Lovely Thingz.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

De verlanglijst is een hulpmiddel om een lijst met favoriete producten snel en eenvoudig samen te stellen. Producten in de verlanglijst worden niet gereserveerd of automatisch besteld en kunnen uitverkocht raken. Aan deze verlanglijst kunnen geen rechten ontleend worden.

Lovely Thingz sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Hoewel Lovely Thingz alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Lovely Thingz niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Lovely Thingz welke geen eigendom zijn van Lovely Thingz, maar zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Lovely Thingz. Hoewel Lovely Thingz uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Lovely Thingz worden onderhouden wordt afgewezen.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.